[ In bài ] [ Trở về ]
Thủ tục đăng ký sang tên trước bạ
 (Thứ Hai, 13/09/2010 - 10:18 AM)

Văn phòng Công Chứng Ba Đình

Địa chỉ trụ sở: 3C Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

 

PHIẾU HƯỚNG DẪN

 

THỦ TỤC ĐĂNG KÍ TRƯỚC BẠ

BƯỚC 1

Đến cơ quan công chứng lập hợp đồng (chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế…)

 

 

 

BƯỚC 2

Đến văn phòng đăng kí nhà đất quận huyện

Mua hồ sơ, kê khai nghĩa vụ tài chính nộp

Hồ sơ gồm:

  1. Tờ khai lệ phí trước bạ (02 bản);

  2. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02 bản);

  3. Hợp đồng đã lập tại cơ quan công chứng (01 bản chính);

  4. Giâý chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở (01 bản sao có chứng thực của có quan có thẩm quyền);

  5. CMND của cả bên mua và bên bán (01 bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền);

  6. Sổ hộ khẩu của cả bên mua và bên bán (01 bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền);

  7. Hợp đồng ủy quyền (01 bản chính); CMND + sổ hộ khẩu của bên được ủy quyền (mỗi thứ 01 bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền ) (nếu có, không có thì thôi).

BƯỚC 3

Nhận thông báo nộp thuế và đến Kho bạc Nhà nước để nộp tiền.

 

 

 

BƯỚC 4

Đến văn phòng đăng kí nhà đất quận, huyện

Mua hồ sơ, kê khai nộp

Hồ sơ gồm:

1.     Đơn đề nghị đăng kí biến động;

2.     Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước (bản gốc);

3.     Hợp đồng đã lập tại cơ quan công chứng (01 bản chính);

4.     Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (bản gốc và 01  bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền);

5.     CMND của cả bên mua và bên bán (01 bản sao có chứng thực của có quan có thẩm quyền);

6.     Sổ hộ khẩu của cả bên mua và bên bán (01 bản sao có chứng thực của có quan có thẩm quyền);

7.     Hợp đồng ủy quyền (01 bản chính); CMND + sổ hộ khẩu của bên được ủy quyền (mỗi thứ 01 bản sao có chứng thực của có quan có thẩm quyền) (nếu có, không có thì thôi).

 


 

 

Văn Phòng Công Chứng Tạ Hiền
Địa chỉ: Số 96 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
© Copyright 2008 "Công Chứng Tạ Hiền", All rights reserved.